Похвала «Лудости» У слици света Платонова реално време и реални простор су супростављени апстрактним визијама незасите будућности и бесконачног простора. Они су дати као непријатељске категорије: простор је пустRead More →