Brata in zlato – Lev Tolstoj

Nekoč sta nedaleč od Jeruzalema živela brata, starejši Afanasij in mlajši Janez. Živela sta na gori, nedaleč od mesta, in jedla, kar so jima dajali ljudje. Vse dni sta brata preživela na delu. Nista delala zase, temveč za revne. Hodila sta delat tja, kjer so bili utrujeni od dela, bolni, sirote in vdove ter od tam odšla, ne da bi sprejela plačilo. Tako sta preživljala brata ves teden ločeno in se šele v soboto zvečer vrnila domov. Doma sta ostajala samo ob nedeljah, kjer sta jedla in molila. Angel Božji se je spuščal k njima in ju blagoslavljal. V ponedeljek pa sta spet odšla vsak na svojo stran. Tako sta živela brata mnogo let in vsak teden se je Angel Božji spuščal k njima in ju blagoslavljal.
Nekega ponedeljka, ko sta se brata odpravljala na delo ter se razšla, se je starejši Afanasij težko ločil od ljubega brata. Ustavil se je in ozrl. Janez je hodil s sklonjeno glavo in se ni oziral nazaj. Kar naenkrat se je ustavil tudi Janez ter se negibno zagledal pod roko, kot da bi nekaj videl. Približal se je temu, kar je gledal, nato pa je odskočil na stran in, ne da bi se oziral, stekel pod goro in na njo, proč od tistega mesta, kot da bi ga lovila divja zver. Afanasij se je začudil in se odpravil k tistemu mestu, da bi videl, česa se je tako ustrašil njegov brat. Ko se je začel približevati, je videl, da se nekaj blešči na soncu. Še nekoliko se je približal in opazil, da na travi leži raztresen zajeten kup zlata, težek kot dve bremeni. In Afanasij se je še bolj začudil zlatu in bratovemu pobegu.
»Česa se je zbal in zakaj je pobegnil? «je pomislil Afanasij. »Greha ni v zlatu, greh je v ljudeh. Z zlatom je lahko storjeno zlo, lahko pa tudi dobro. Koliko sirot in vdov se lahko nahrani, koliko golih obleče, koliko revnih in bolnih se lahko ozdravi s tem zlatom. Sedaj služiva ljudem, vendar je najino delo zaradi skromnih sil neznatno, s tem zlatom pa lahko storiva za ljudi še več. «Tako je pomislil Afanasij in želel vse to povedati bratu, a je Janez že ob prvih besedah odšel in se naselil na drugo goro. Afanasij je slekel oblačila in vanje nagrebel toliko zlata, kot ga je zmogel nesti, si ga poveznil na ramo ter se odpravil v mesto. Ko je prišel v gostišče, je dal zlato lastniku in šel iskati preostanek zlata. Ko je prinesel preostanek zlata, se je odpravil k trgovcem ter v mestu kupil zemljo, kamenje, les, najel je delavce in začel graditi tri stavbe. Tako je Afanasij preživel v mestu tri mesece in sezidal tri stavbe: prva stavba je bila zavetišče za sirote in vdove, druga bolnišnica za bolehne in uboge, tretja za popotnike in reveže. Afanasij je našel tri pobožne starce in dodelil je prvemu zavetišče, drugemu bolnišnico, tretjemu pa stavbo za popotnike. Afanasiju je ostalo še 3000 zlatnikov. Tako jih je vsakemu izmed starcev namenil tisoč, da jih razdelijo med revne. Vse tri stavbe so se napolnile z ljudmi in ljudstvo je začelo hvaliti Afanasija za vse, kar je storil. Afanasij je bil tako vesel, da ni niti želel zapustiti mesta. Ker pa je Afanasij imel rad svojega brata, se je, potem ko se je poslovil od ljudstva, odpravil proti svojemu bivališču v svojih starih oblačilih in brez enega samega zlatnika. Afanasij se je bližal svojemu domu in razmišljal: »Napak je sodil brat, ko je odskočil od zlata in pobegnil proč. Mar nisem sam storil bolje?«
Ko je tako pomislil, je naenkrat opazil, da mu na poti stoji isti angel, ki ju je blagoslavljal, in ga grozeče motri. Afanasij je otrpnil in dejal le: »Čemu, Gospod?«
Angel je odprl usta ter spregovoril: »Odidi od tod. Nisi vreden živeti s svojim bratom. En gib tvojega brata je vreden več kot vse, kar si storil s svojim zlatom.« Afanasij mu je razložil, koliko revnih in popotnikov je nahranil, koliko sirot oskrbel. Angel mu je odvrnil: »Hudič, ki je postavil pred tebe to zlato, te je naučil teh besed.« Tedaj se je Afanasija dotaknila vest in spoznal je, da ni za Boga opravljal svojih del, zajokal je ter se začel kesati. Angel se je umaknil s poti in mu odprl pot, na kateri je že stal Janez, ki je čakal brata. Od tedaj se Afanasij ni več prepustil skušnjavi hudiča, ki je raztrosil zlato, saj je spoznal, da se lahko ljudem in Bogu služi le z delom, ne pa z zlatom.
In tako sta brata spet živela po starem.

Два брата и золото – Лев Толстой

Жили в давнишние времена недалеко от Иерусалима два родные брата, старший Афанасий и меньшой Иоанн. Они жили на горе, недалеко от города, и питались тем, что им давали люди. Все дни братья проводили на работе. Работали они не свою работу, а работу бедных. Где были утружденные работой, где были больные, сироты и вдовы, туда ходили братья и там работали и уходили, не принимая платы. Так проводили братья врозь всю неделю и сходились только в субботу вечером к своему жилищу. Только воскресный день они оставались дома, молились и беседовали. И ангел господень сходил к ним и благословлял их. В понедельник они расходились каждый в свою сторону. Так жили братья много лет, и всякую неделю ангел господень сходил к ним и благословлял их.
В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны, старшему брату, Афанасию, стало жаль расставаться с любимым братом и он остановился и оглянулся. Иоанн шел, потупив голову, в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн тоже остановился и, как будто увидав что-то, пристально, из-под руки, стал смотреть туда. Потом приблизился к тому, на что смотрел, потом вдруг прыгнул в сторону и, не оглядываясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним. Удивился Афанасий и вернулся назад к тому месту, чтобы узнать, чего так испугался его брат. Стал подходить он и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе – на траве, как высыпана из меры, лежит куча золота, беремени на два. И еще больше удивился Афанасий и на золото и на прыжок брата.
«Чего он испугался и отчего он убежал? – подумал Афанасий. – В золоте греха нет, грех в человеке. Золотом можно зло сделать, можно и добро сделать. Сколько сирот и вдов можно прокормить, сколько голых одеть, сколько убогих и больных уврачевать на это золото! Мы теперь служим людям, но служба наша малая по нашей малой силе, а с этим золотом мы можем больше служить людям». Подумал так Афанасий и хотел сказать все это брату; но Иоанн ушел уж из слуха вон и только, как козявка, виднелся он уж на другой горе.
И снял Афанасий с себя одежу, нагреб в нее золота, сколько в силах унесть, взвалил на плечо и понес в город. Пришел в гостиницу, сдал гостинику золото и пошел за остальным. И когда принес все золото, то пошел к купцам, купил земли в городе, купил камней, лесу, нанял рабочих и стал строить три дома. И прожил Афанасий в городе три месяца, построил в городе три дома: один дом – приют для вдов и сирот, другой дом – больница для хворых и убогих, третий дом – для странников и нищих. И нашел Афанасий трех благочестивых старцев, и одного поставил над приютом, другого – над больницей, а третьего – над странноприимным домом. И осталось еще 3000 золотых монет у Афанасия. И отдал он каждому старцу по тысяче, чтобы на руки раздавать бедным. И стали наполняться народом все три дома, и стали люди хвалить Афанасия за все то, что он сделал. И радовался на это Афанасий, так что и не хотелось ему уходить из города. Но любил Афанасий брата своего и, распрощавшись с народом, не оставив себе ни одной монеты, в той же старой одеже, в какой он пришел, в той же и пошел назад к своему жилищу.
Подходит Афанасий к своей горе и думает: «Неправильно рассудил брат, когда прыгнул прочь от золота и убежал от него. Разве не лучше я сделал?»
И только подумал это Афанасий, как вдруг видит – стоит на пути его тот ангел, который благословлял их, и грозно глядит на него. И обомлел Афанасий и только сказал:
– За что, господи?
И открыл ангел уста и сказал:
– Иди отсюда. Ты недостоин жить с братом твоим. Один прыжок брата твоего стоит дороже тех твоих дел, которые ты сделал золотом твоим.
И стал Афанасий говорить о том, сколько бедных и странных он накормил, сколько сирот призрел. И ангел сказал ему:
– Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим.
И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для бога делал он дела свои, и он заплакал и стал каяться.
Тогда отстранился ангел с дороги и открыл ему путь, на котором уже стоял Иоанн, ожидая брата. И с тех пор Афанасий не поддавался соблазну дьявола, рассыпавшего золото, и познал, что не золотом, а только трудом можно служить богу и людям.
И стали братья жить по-прежнему.

Vid Stajnko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Edited by: Blaž Podlesnik, University of Ljubljana and Olga Burenina-Petrova, University of Zurich & University of Konstanz

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert