Bоse słoneczko

Wyszło słońce na bosaka w pole
i płakało,
że je trawa kole.

Zamoczyło bosy promyk w bajorze
i płakało,
że wyschnąć nie może.

Wbiegło boso w pokrzywy na łące
i płakało,
że takie piekące.

Teraz kryje się za lasem
bose.
Bo mu zimno iść przez nocną rosę.

Босое солнышко

Вышло солнце босиком на поле —
плакало,
что травка его колет.

Промочило луч в речной водице —
плакало,
что может простудиться.

Забрело в крапиву у болотца —
плакало,
что очень больно жжется.

И за лесом спряталось,
босое.
Холодно ходить ночной росою.

 

Denis Pelichov, South Ural State University

Edited by Roman Bobryk, Siedlce University of  Natural Sciences and Humanities and Olga Burenina-Petrova, University of Zurich & University of Konstanz

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert