Jasności promieniste – Чеслав Милош в переводе Данила Клопотюка

Jasności promieniste,
Niebiańskie rosy czyste,
Pomagajcie każdemu
Ziemi doznającemu.

Za niedosiężną zasłoną
Sens ziemskich spraw umieszczono.
Gonimy dopóki żywi,
Szczęśliwi i nieszczęśliwi

To wiemy, że bieg się skończy
I rozłączone się złączy
W jedno, tak jak być miało:
Dusza i biedne ciało.

Сияние света лучистое,
Небесные росы чистые,
Благоволите всем сущим,
Всем на Земле живущим.

За недоступной границей
Суть жизни земной хранится,
Бежим мы, покуда живы,
Несча́стливы и счастли́вы

Но бегу не вечно длиться –
Разрозненное соединится,
И станет единым целым
Душа с этим бедным телом.

Danil Klopotiuk, South Ural State University

Edited by Roman Bobryk, Siedlce University of  Natural Sciences and Humanities and Denis Pelichov, South Ural State University

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert