WIECZÓR LITERACKI Z PUBLICYSTKĄ JUSTYNĄ SOBOLEWSKĄ

W poniedziałek 05.11.2018 odbył się w naszym instytucie wieczór literacki z publicystką Justyną Sobolewską. Tytuł spotkania brzmiał: „Literatura polska po 1989 roku. Co czytać?” Przybyła bardzo liczna grupa studentów i audytorów aktualnych kursów języka polskiego. Obecni byli także absolwenci kursów oraz współorganizatorzy wieczoru czyli Polenverein Winterthur. Słowo wstępne i prowadzenie spotkania przejęła Małgorzata Gerber.
Oto wrażenia z wieczoru zaprezentowane przez kilkoro uczestników:
Prezentacja publicystki trwała około jednej godziny i była bardzo ciekawa. Mówiła o najważniejszych tendencjach w literaturze w Polsce po 1989 roku. Te tendencje to były na przykład: powrót wsi w literaturze i wypływ prowincji na styl poetów, znaczenia różnych dialektów a także przejawy kultu à la „ polskie dziady”czyli wspominanie śmierci i umarłych. Dyskusja podczas wykładu o wulgaryzacji języka polskiego (w związku z autorką Dorotą Masłowską) również była interesująca.Oprócz tego dowiedziałam się, że Andrzej Stasiuk napisał książkę o Dukli. Byłam w Dukli w ostatnie wakacje, dlatego znam to małe miasto. Może spróbuję przeczytać tę książkę. Uważam, że sposób prezentacji Justyny Sobolewskiej był przekonujący (mimo że nie wszystko zrozumiałam).
Larissa Neumayer, doktorantka wydziału prawa, Polnisch 2 A

Publicystka prezentowała literaturę polską z czasów postkomunistycznych. Mówiła o autorach współczesnych książek na przykład o Zygmuncie Miłoszewskim, Marku Bieńczyku czy Dorocie Masłowskiej. Korzyścią ze spotkania było to, że mogłem słuchać referatu oraz dyskusji po polsku. Niestety, miałem problemy ze zrozumieniem, zwłaszcza dyskusji. Zdziwiło mnie, że sala była pełna, dlatego że oczekiwałem małej grupy.
Dejan Wäckerlin , student językoznawstwa ogólnego oraz informatyki, Polnisch 2A

Justyna Sobolewska jest publicystką, recenzentką i autorką książek. Pisze między innymi dla tygodnika „Polityka” i „Gazety Wyborczej”.
Podczas spotkania mówiła o tendencjach w literaturze polskiej po 1989 roku. Dowiedziałam się, że wtedy autorzy pisali o tematach wiejskich, używali wyrażeń gwarowych, intensywnie zajmowali się tematyką śmierci. Spodobała mi się komunikatywność, z jaką referentka prezentowała swój wykład, wolno mówiąc. Po prezentacji, w czasie dyskusji było widać jej ogromną wiedzę o literaturze polskiej i obcej.
Diana Masaeli, studentka kultur popularnych i filmoznawstwa, pochodzenia polskiego, Polnisch 1A

Justyna Sobolewska, krytyk literatury, przedstawiła krótki zarys literatury polskiej po 1989 roku. Nazwisko publicystki oraz nazwiska pisarzy i tytuły omawianych przez nią tekstów literackich skłoniły mnie do poszukiwań w internecie, celem uzupełnienia informacji o autorach i ich utworach. Zainteresowałam się zwłaszcza tekstami „Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej, „Po trochu” Weroniki Gogoli oraz „Skoruń” Macieja Płazuna.
Hilde Brun, audytorka kursu lektur polskich

 

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert