Bulgarian

  Санкт Петербург и Москва – градове с пленяваща красота Санкт Петербург и Москва са най-забележителните градове на Русия и също така дестинация на 21 век. Първата ми екскурзия вRead More →

  04.06. в 16 часа в стая 111 Литературна вечер с Георги Господинов Георги Господинов е най-много превежданият български автор. Пише поезия, проза, пиеси, опера либрета и есета. Сърдечно виRead More →