Serbian

Kada je Dilan seo za svoj sto i uzeo aktovku, da bi iz nje izvadio izveštaj, shvatio je da ga uopšte nije poneo. »Zaboga ne opet! Da li je moguće?…« Pomislio je Dilan.Read More →