Videobeitrag mit dem Titel „Воображаемые вещи“.

Yaroslava Zakharova, Smolny College of St.Petersburg State University